להלן מוצגים תנאי ההרשמה והשתתפות בטיולים. במידה ותהיינה שאלות אל תהססו ליצור איתנו קשר בטלפון או באמצעות תבנית «צור קשר».

תנאים כללים

כללי הרשמה לטיולים המוצעים באתר זה הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן. מובהר בזאת כי תוכניות הטיולים ו/או תאריכי הטיולים ו/או ביצוע או אי ביצוע של הטיולים ושאר תנאיים ניתנים לשינויים על פי לשיקול דעתה המקצועית של «אקטיב טורס» או הבאים מכוחה («המארגנים»). כל שינוי באמור, במידה ויעשה, יעשה לטובת המשתתפים ויודע למשתתפים בטרם ביצועו. פירוט תכניות הטיולים מהווה מידע ותכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים כאמור. על משתתפי הטיול מוטלת האחריות לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה («ויזות») לארצות הדורשות אישורים כניסה וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידם בכתב או הסותר את .האמור בהודעה זו

מניין ימי הטיול
במניין ימי הטיול המפורסמים באתר זה נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי תאריכי יציאה וחזרה כפופים למועדי טיסות של חברות התעופה. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של שינוי תאריך יציאת הטיול או חזרתו המחייבות .תוספת לילות בחו»ל, תחול תוספת זו על המשתתפים

טיסות
הטיסות מבוצעות ע»י חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים. אין התחייבות לטיסות ישירות וייתכן שתהיינה נחיתות ביניים. עלולים להיות מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע»י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו משתתף בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר המשתתפים. במקרה שכזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה במשתתף. כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה, לא יהווה עילה לתביעה כנגד המארגנים ותיחשב ככח עליון שלא בשליטת המארגנים. במקרים אלה האחריות כולה היא של חברות התעופה והמארגנים יהיו פטורים מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה. ישנם טיולים שחזרתם לישראל מאוחרת. הדבר מאפשר יום נוסף בטיול, אולם צריך לזכור שפינוי החדרים הוא עד 12:00 בצהריים. ניתן בתשלום נוסף ומראש להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין בכך «להחזיק» בחדרו עד שעת היציאה. שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה עלול להביא לשינוי אורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספת למחיר הטיול הנובעת מכך, במידה ותחול, תכוסה ע»י המשתתפים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מועדי יציאת הטיול יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב אילוצי טיסות. המארגנים מבצעים את ההטסה בטיולים גם בחברות תעופה זרות, החברות ביאט»א וגם בחברות שכר. למארגנים הזכות לשנות את חברת .התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את המשתתפים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים במארגנים

מלווה הקבוצה
מלווה הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים למשתתפים, וישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה בין היתר בארגון, הסידורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו»ב. יתכנו מקרים בהם המלווה אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו»ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו»ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי. בטיולי משפחות יהיה אחראי כל משתתף מבוגר על ילד/ילדים שנרשמו .איתו לטיול. מובהר בזאת כי מלווה הקבוצה אינו צריך ו/או אינו אחראי ולא יעסוק בשמירה אישית על ילד ללא מבוגר משתתף

אוכל וארוחות
בכל הטיולים פורטו מספר וסוגי הארוחות אשר יינתנו במקומות השונים, ואשר כלולות במחיר הטיול. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמויות ואופן הגשתו. במידה ומשתתף זקוק לסוג אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו’) עליו לבדוק את הסוגיה מול המארגנים .בטרם יציאת הטיול

בתי מלון
בתי מלון אשר מציעים המארגנים יכולים להמצא בתוך מרכזי הערים ומחוץ למרכזי הערים. בכל מקרה המארגנים יעמידו אוטובוס ו/או כלי תחבורה אחרים לטובת הקוצה. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון. שעות כניסה ויציאה הינם בהתאם לכללי המלון. כניסה בדרך כלל החל משעה 14:00 ופינוי חדרים עד לפני השעה 12:00. ייתכנו מקרים בהם תאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ»ל. בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או רמה דומה לאלו המפורסמים בתוכנית לגבי כל טיול וטיול. חלוקת החדרים מתבצעת ע»י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. יתכנו מקרים בהם יקבלו חלק המשתתפים חדרים שונים מאלה שיקבלו שאר המשתתפים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים, או חדר מסוים. חדר לבודד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר לזוג, אולם, מומלץ למשתתף בודד להזמין חדר ליחיד וכך תשמר לו הפרטיות. רשימת בתי המלון תפורסם בתוכנית הטיול. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה גם לאחר צאת .הקבוצה מהארץ

תנאי הרשמה והשתתפות בטיול

ההרשמה לטיול ו/או השתתפות בטיול מהווים הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לתנאים במידע כללי ותקנון כפי שמופיע באתר זה. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות .לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה בנדון

תשלום
השתתפות בטיול מותנת בתשלום מלא מראש. מחירי ההשתתפות נקובים במט»ח והחיוב יתבצע בשקלים לפי שער העברות המחאות גבוה לפי יום התשלום ולא לפי יום ההרשמה. ההרשמה לטיול תתאפשר חודש ימים לפני תאריך היציאה. תיניתן הנחה של 5% עבור הרשמה של 2 חודשים מראש ו-10% הנחה עבור .הרשמה של 3 חודשים מראש.

גילאי המשתתפים
הטיולים המפורסמים באתר זה פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המשתתפים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. טיולים .התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות המארגנים לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל

נוסע בודד
למשתתף בודד מומלץ להזמין חדר ליחיד. אין באפשרותינו להבטיח כל התאמה שהיא בין שותפים לחדר למעט מין. משתתף בודד אשר נמצא לו שותף לחדר .ושותפו לפני היציאה ביטל טיולו או ביקש סידור לינה שונה, המשתתף הבודד יחוייב בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד

משתתף קטין
מבוגר המלווה או טס עם ילד שאיננו ילדו שלו, ואפילו וקיימת שייכות משפחתית, יהיה חייב להציג בדלפקי חברות התעופה ובביקורת הגבולות מסמך נוטריוני המאשר כי הורה הילד יודע ומאשר את הליווי או הטסת הילד עם הנוסע, וכן לחתום על טופס משמורת זמנית. ללא אישור נוטריוני זה לא יתקבלו הנוסע והילד .לטיסה. לצורך העניין מבוגר הינו משתתף מעל גיל 18. לא יתקבלו משתתפים קטינים ללא ליווי מבוגר

ביטוחים ונזקים

.ביטוח נוסעים ומטען
המארגנים מציעים למשתתפים לבטח עצמם על חשבונם בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים להלן

.חיסונים
למידע כללי ובאחריות המשתתפים לבדוק ולעיין באתר משרד הבריאות www.health.gov.il

הגבלת אחריות
אין המארגנים אחראים לנזקי המשתתפים שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו»ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא. כמו כן, המארגנים לא יהיו אחראים במקרים של כוח עליון ותופעות טבע חריגות (שיטפונות, רעידות אדמה, שלג, ערפל וכד’) ו/או נסיבות אחרות (הפגנות ומהומות מקומיות, הפסקות חשמל וכד’), העלולות לגרום לשינוי ו/או ביטול כלשהו של ביקור באתר ו/או שינוי במסלול הטיול המתוכנן, אשר יעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנים. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין המשתתפים לבין נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו»ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו»ב, על ידי נותני השירותים הנ»ל או מי אשר פועל מטעמם. יחד עם זה, מובהר ומודגש כי המארגנים יעשו הכל אשר ביכולתם על מנת לסייע למשתתפים למזער את הנזק הנגרם. כמו כן, זכותו של המשתתף לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים. אין .באמור בתנאים דלעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכותם של המשתתפים כאמור

ביטולים והחזרים

ביטול יציאה
המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בהם או אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצוע הטיול על פי שיקול דעת המארגנים. המארגנים יודיעו למשתתפים על ביטול הטיול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיודע להם על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול הטיול. במקרה כאמור לעיל תוצע למשתתפים .השתתפות בטיול אחר או החזר כספי מלא

מדיניות ביטולים
לקוחות אשר רוצים לבטל את השתתפותם בטיול, יחוייבו בדמי הביטול אשר ייגזרו מדמי הביטול שיחוייבו המארגנים בשל ביטול אצל ספקי השירות השונים, כגון חברות תעופה וכו’. דמי הביטול יהיו כדלקמן: עד 30 יום לפני היציאה – דמי ביטול בסך 180$ לאדם מ-29 ימים ועד 14 יום לפני היציאה – דמי ביטול בסך 30% ממחיר הטיול מ-13 יומים לפני היציאה ועד 7 ימים – דמי ביטול בסך 60% ממחיר הטיול מ-6 ימים לפני היציאה כולל אי הופעה – דמי ביטול מסך 100% ממחיר .הטיול

זיכויים והחזרים
המארגנים אינם אחראים לאי ניצול שירותים, כולם או חלקם, ע»י משתתפים. המארגנים לא יחזירו כספים למשתתפים בעבור שירותים שלא נוצלו, למעט בגין דמי ביטול הזמנה כאמור לעיל. כספים ששולמו יוחזרו כשהם צמודים לשער הדולר מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר למשתתף בתום 30 יום ממועד הביטול. החזרים וזיכויים יכולים להינתן אך ורק בארץ, באמצעות נציג המארגנים. מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם, כגון: אי ניצול שירותים .לאחר תחילת הטיול. כמו כן, אין זיכוי עבור אכסון שניתן ע»י חברות התעופה לקבוצות במעבר

חילוקי דעות

עצם הרשמתו של המשתתף לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול ו/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת המשתתף לכל התנאים והמידע שבאתר זה. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר למשתתף כנגד המארגנים ללא יוצא מן הכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של המשתתף  במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם .ו/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם המשתתף, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד